Regulamin


  1 Ogólne

  1.1 Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że ukończyła 13 lat.
  1.2 Korzystanie z gry w podstawowym zakresie jest nieodpłatne.
  1.3 Administrator wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych oraz plików (minimum raz w tygodniu).
  1.4 Nie ma możliwości wymiany jakichkolwiek dóbr wirtualnych w grze (złoto, przedmioty, żetony) na jakikolwiek pieniężny ekwiwalent. Są to wyłącznie elementy samej Gry i tak muszą być traktowane.
  1.5 Dane osobowe – o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r.) – nie są przetwarzane w Grze.
  1.6 Osobiste dane Gracza, takie jak imię, nazwisko, numery telefonów, numery NIP, PESEL itd. oraz adresy, nie są zbierane w Grze oraz nie są w niej przechowywane.
  1.7 Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych Gracza specjalnym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  1.8 Każdy Gracz może mieć maksymalnie 5 kont na jednym IP.
  1.9 Surowo zakazane jest podszywanie się pod Administrację i MC.
  1.10 Administracja ma prawo usunąć konto Gracza po okresie 29-dniowej nieaktywności (proces nieodwracalny).
  1.11 Gracz, który dokonuje jakichkolwiek prob oszukiwania (boty, haki, wykorzystywanie błędow), zostaje zbanowany. Bez możliwości odzyskania swojego konta. Rozsyłanie oraz dyskusja na temat botów również jest zakazana.
  1.12 Zakazuje się tworzenia postaci z wulgarnym nickiem.
  1.13 Rejestrując się do gry, akceptujesz regulamin.
  1.14 Zakazuje się zaśmiecania Panelu Kontaktowego.
  1.15 Zakazuje się wyzywania Graczy oraz członków Ekipy.
  1.16 Zakazane jest publikowanie jakiejkolwiek korespondencji z Administracją (maile, panel kontaktowy, PW) we wszystkich elementach gry. Wyjątek stanowią informacje ogólne, dotyczące spraw technicznych.
  1.17 Zakazane jest publikowanie fałszywych informacji dotyczących kontaktu z Administracją.
  1.18 Zakaz rozpowszechniania informacji (w różnych formach prezentacji i rozpowszechniania), które nie są przeznaczone do odbioru przez osoby poniżej 18. roku życia.
  1.19 Zakazuje się prowokacji, wszczynania kłótni.
  1.20 Zabrania się rozmów na temat innych serwerów prywatnych oraz globalnych.
  1.21 Zabrania się oferowania sprzedaży/oddania/udostępniania/zamiany/kupna oraz przejęcia konta powyżej 179 lvla
  2 Chat

  2.1 Na chacie zabrania się wyzywania innych Graczy i wyłudzania haseł.
  2.2 Zabrania się rozmów na temat innych serwerów prywatnych oraz globalnych.
  2.3 Zakaz spamowania!
  2.4 Zakaz pisania kilka razy tej samej wiadomości.
  2.5 Zakaz pisania tylko dużymi literami.
  2.6 Zakaz rozpowszechniania informacji (w różnych formach prezentacji i rozpowszechniania), które nie są przeznaczone do odbioru przez osoby poniżej 18. roku życia.
  2.7 Zakazuje się prowokacji, wszczynania kłótni.
  2.8 Zabrania się oferowania sprzedaży/oddania/wymiany/zamiany/kupna oraz przejęcia konta powyżej 179 lvla.

  3 Dodatkowe informacje

  3.1 W przypadku usunięcia konta lub jego blokady kwota zainwestowanych pieniędzy nie podlega zwrotowi.
  3.2 Zalogowanie się do Gry oznacza akceptację przez Gracza całości aktualnego Regulaminu.
  3.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania go.
  3.4 Za naruszenie regulaminu odpowiada właściciel konta, dlatego radzimy zabezpieczać postacie przed osobami niepowołanymi. Tłumaczenia w stylu „Mój młodszy brat grał i to zrobił” nie wzbudzają naszej litości.
  3.5 Administracja zarządza i administruje grą według własnego uznania.
  3.6 Korzystanie z usług gry przez Gracza (Użytkownika) odbywa się wyłącznie na jego własną odpowiedzialność, co oznacza, że administracja nie ponosi odpowiedzialności za Gracza w żadnym wypadku, za żadne pośrednie i/lub bezpośrednie szkody, które gracz może odnieść podczas korzystania z gry lub w przypadku niemożności otrzymania takich usług.
  3.7 Zasady te mogą zostać zmienione przez administrację bez uprzedniego powiadomienia. Gracz powinien sprawdzać powyższe warunki regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. W przypadku, gdy taki test nie jest wykonany w wyznaczonym czasie lub po przeczytaniu zasad (nowa wersja zasad) i Gracz kontynuuje korzystanie z usług gry, zakłada się, że Gracz przeczytał i zgadza się na zasady gry (nowa wersja zasad).


  FAQ(najczęściej zadawane pytania): Link
  Taryfikator kar: Link


  Ostania aktualizacja: 18.07.2017, 22:50 //Norberts